2012_02_spring

Nyheder

KMD køber op på A-kasse området

KMD har en voksende forretning inden for software til arbejdsmarkedsområdet og it-understøttelse af fagforeninger og A-kasser. Som et led i vækstrategien har KMD netop overtaget aktiverne i det kundeejede softwareselskab Facilia. Opkøbet tilfører KMD ny software, kompetencer og kunder.

Den danske it-koncern KMD arbejder målrettet efter at vokse inden for software til arbejdsmarkedsområdet og it-understøttelse af fagforeninger og A-kasser.

Som et led i vækstambitionerne har KMD netop opkøbt aktiverne i softwareselskabet Facilia, som siden 2013 har leveret et fleksibelt a-kassekernesystem til knapt 400.000 a-kassemedlemmer hos 3F’s a-kasse, DSA (Danske Sundhedsorganisationers a-kasse) og DANA (De selvstændiges a-kasse). De tre a-kasser har stiftet selskabet og har indtil nu også været ejere. Med købet har KMD overtaget Facilias portefølje af produkter, kundeaftaler og medarbejdere.

- A-kasseområdet undergår en betydelig digital udvikling i disse år, og KMD ser et godt potentiale i at udvide forretningen. Facilia tilfører os flere vigtige elementer. Det handler både om væsentlig software, men også om dygtige folk og centrale kunder i markedet. Med overtagelsen af Facilia udvider vi vores muligheder for at levere skalafordele til gavn for hele kundeporteføljen. Facilia er dermed med til at løfte vores samlede tilstedeværelse her og nu og er samtidig en stærk platform for at vinde yderligere markedsandele, forklarer Mette Kaagaard, Executive Vice President i KMD.

KMD har i forvejen cirka 70 medarbejdere, der arbejder med software til A-kasserne. Og over 150, der i alt arbejder på arbejdsmarkedsområdet. Med overtagelsen af aktiverne i Facilia følger 20 medarbejdere, der har fået job i KMD som en integreret del af Forbund/A-kasseområdet.

Standardiserede forretningssystemer skal vinde markedet
Hos Facilia ser man KMD som en god fremadrettet ejer.

- KMD er kendt i markedet som en seriøs og fremtrædende softwareleverandør, og det har derfor været en oplagt partner for os at samarbejde med om en overtagelse. Vi er stolte af at have udviklet Facilia og opnået en stærk it-understøttelse på vores område. Fremadrettet vil det være KMD, der driver den udvikling, og ambitionen er, at vi kan realisere en endnu stærkere digital understøttelse i a-kasserne. Vi ser frem til et godt samarbejde, herunder at forfølge yderligere potentiale inden for nye områder med KMD, siger Merete Nedergaard, bestyrelsesformand for Facilia.

De strategiske ambitioner i KMD rækker langt, og nøglen er standardiserede forretningssystemer og evnen til at overtage hele it-porteføljer.

- Vores kunder ønsker at kunne fokusere på at yde en god service over for deres medlemmer og samtidig have et forudsigeligt lavt omkostningsbillede på deres it-understøttelse. Vi ser Facilia-overtagelsen som en understregning af, at kunderne ser fordele i at samarbejde med en it-leverandør som KMD, der har en produkttilgang frem for projekttilgang og samtidig er stærk i bredden. Kunderne ønsker at få bedre it-løsninger men at bruge færre interne ressourcer på det. Det kan vi hjælpe dem med, fortæller Mette Kaagaard.

Om Facilia
Facilia f.m.b.a. har udviklet og siden 2013 leveret et fleksibelt a-kassesystem til 3F’s a-kasse, DSA (Danske Sundhedsorganisationers A-kasse) og DANA (De Selvstændiges A-kasse). Formålet med Facilias leverancer er at understøtte kvalitet, produktivitet og medlemstilfredshed med a-kassernes sagsbehandling. De tre a-kasser har stiftet foreningen, som omfatter 20 medarbejdere, der arbejder med udvikling, vedligehold, support og drift af Facilia-systemet. Facilia er yderligere leverandør af AK Samvirke’s system til ”digital overflytning” af medlemmer mellem a-kasserne. Løsningen anvendes i dag af samtlige a-kasser i Danmark.

Om KMD
KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD’s softwaresystemer i omegnen 400 mia. kroner. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD’s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD koncernen har en årlig omsætning på knap fem milliarder danske kroner og har omkring 3.000 ansatte. Læs mere på www.kmd.dk .

Kontaktinformation
KMD, kommunikationschef Christoffer Hellmann, mobil (+45) 25 29 17 84, che@kmd.dk, Twitter: @Chris_Hellmann
Facilia, bestyrelsesformand Merete Nedergaard, telefon (+45) 23 46 57 51, mne@dsa.dk

 

Facilia FMBA flytter til nye lokaler på Vesterbro

Fredag d. 26. juni 2015 flytter Facilia ind i nye lokaler i Copenhagen Europe Centre.

Facilias nye adresse bliver dermed Vesterbrogade 149, bygning 6, stuen, 1620 København V.

 

Ny administrerende direktør for Facilia FMBA.

Vi kan nu med glæde præsentere ny administrerende direktør for Facilia fra 1. januar 2015.

Det bliver Jan Zeuthen. Jan er uddannet civilingeniør, HD og har en MBA i Global e-Management fra Copenhagen Business School og er 52 år.

Jan kommer fra Devoteam A/S, hvor han siden 2011 har været Associate Partner og Practice Manager IT ledelseskonsulent. Herudover har Jan en mangeårig og bred erfaring med flere år som konsulent og IT-chef i flere virksomheder.

Vi glæder os i bestyrelsen over, at det har været muligt at tiltrække en ny administrerende direktør, som har løst flere teknologitunge projekter og løsninger og samtidig tilfører Facilia nye kompetencer med kommerciel erfaring og ledelsesmæssig tyngde.

Facilia har i efteråret – allerede efter sit første år i produktion – dokumenteret en velkonsolideret platform med en opdateret kerne og bredde i selvbetjeningsløsninger, hvilket kunderne nyder godt af.

Vi ser frem til 2015, hvor Facilia er klar til at satse på nye spændende udviklingsprojekter og sammen med Jan skabe en endnu stærkere og mere attraktiv Facilialøsning for eksisterende og nye kunder.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Facilia leverer ”Digital overflytning” til alle a-kasser

Facilia har primo januar 2014 som aftalt produktionssat it-systemet ”Digital Overflytning”, der anvendes af alle danske a-kasser i forbindelse med overflytning af medlemmer mellem a-kasserne.

Det har længe været et stort ønske at etablere en fælles ”Digital Overflytning” for alle a-kasser. Ønsket har været delt af Arbejdsmarkedsstyrelsen(AMS), Brancheorganisationen AK-Samvirke og a-kasserne.

”Digital Overflytning” tilbyder a-kasserne væsentlige effektiviseringsmuligheder, idet de i dag anvendte og tidskrævende manuelle procedurer erstattes af en digital løsning.

Projektet er blevet gennemført med en central arbejdsgruppe med repræsentanter for a-kasserne og AK-Samvirke som tovholder. Facilia har stået for at udviklingen afløsningen og varetager i dag drift og vedligehold af denne.

 

Digital selvbetjening – Joblog – i drift

Sammen med DSA – Danske Sundhedsorganisationers A-kasse – har Facilia fra september 2012 leveret digital selvbetjening. Joblog er et krav om digital kommunikation til de a-kasser, der deltager i udviklingsprojektet ”Den gode Samtale”, som gennemføres sammen med Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS).

Joblog er målrettet ledige medlemmer, der i kontaktforløb med a-kassen skal præsentere deres CV, modtage sparring på ansøgninger og løbende synliggøre deres jobsøgning.

Joblog er udviklet i Infopath.

Den er den første produktionssatte del af Facilia’s samlede selvbetjeningsløsning. En løsning, der indeholder næsten samtlige lovpligtige blanketter i et moderne set-up, der giver Facilia’s kunder digital og automatiseret selvbetjening.