2012_02_spring

Nyheder

Facilia FMBA flytter til nye lokaler på Vesterbro

Fredag d. 26. juni 2015 flytter Facilia ind i nye lokaler i Copenhagen Europe Centre.

Facilias nye adresse bliver dermed Vesterbrogade 149, bygning 6, stuen, 1620 København V.

 

Ny administrerende direktør for Facilia FMBA.

Vi kan nu med glæde præsentere ny administrerende direktør for Facilia fra 1. januar 2015.

Det bliver Jan Zeuthen. Jan er uddannet civilingeniør, HD og har en MBA i Global e-Management fra Copenhagen Business School og er 52 år.

Jan kommer fra Devoteam A/S, hvor han siden 2011 har været Associate Partner og Practice Manager IT ledelseskonsulent. Herudover har Jan en mangeårig og bred erfaring med flere år som konsulent og IT-chef i flere virksomheder.

Vi glæder os i bestyrelsen over, at det har været muligt at tiltrække en ny administrerende direktør, som har løst flere teknologitunge projekter og løsninger og samtidig tilfører Facilia nye kompetencer med kommerciel erfaring og ledelsesmæssig tyngde.

Facilia har i efteråret – allerede efter sit første år i produktion – dokumenteret en velkonsolideret platform med en opdateret kerne og bredde i selvbetjeningsløsninger, hvilket kunderne nyder godt af.

Vi ser frem til 2015, hvor Facilia er klar til at satse på nye spændende udviklingsprojekter og sammen med Jan skabe en endnu stærkere og mere attraktiv Facilialøsning for eksisterende og nye kunder.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

NNIT og Facilia skærper konkurrencen på markedet for a-kassesystemer

NNIT A/S og Facilia fmba har indgået en strategisk samarbejdsaftale, der styrker en digital, effektiv og økonomisk attraktiv a-kasse administration. Med fundament i Facilias moderne a-kasseløsning og NNITs omfattende integrations- og implementeringserfaring etableres nye og fleksible it-løsningsmuligheder for a-kassesystemer.

”Aftalen mellem Facilia og NNIT giver alle danske a-kasser en attraktiv mulighed for at få leveret det, som vi oplever er den mest opdaterede og fleksible it-løsning til landets a-kasser. Målet er at være den bedste og billigste a-kasssystemeleverandør, som vil sikre danskerne billigere a-kasse medlemskab i fremtiden”.

Facilia fmba leverer en a-kasse kerne, der it-understøtter hele a-kasselovgivningen, og som samtidig tilbyder a-kasserne de bedste muligheder for digitalisering og automatisering af a-kassernes sagsbehandling.

NNIT A/S leverer implementering, integration til andre systemer og eventuelle tilpasninger, som a-kassen vælger skal indgå i a-kassens samlede it-løsning. Dette drejer sig eksempelvis om leverance af en Facilia brugergrænseflade, løsninger der understøtter a-kassernes krav til it-understøttelse af medlemsdialog og –hvervning, integration til økonomi- og sagssystemer. NNIT kan tillige levere de specialudviklede it-løsninger, som a-kasse eller forbund måtte have behov for. Endelig tilbyder NNIT drift af a-kassens samlede konfiguration.

Om Facilia fmba

Facilia fmba er et fællesskab mellem a-kasser, der anvender den ny-udviklede og teknologisk og funktionelt  opdaterede Facilia a-kasse kerne til it-understøttelse af hele den lovpligtige a-kasse administration. Facilia fmba leverer vedligehold og drift af a-kassekernen,  herunder kommunikation med SKAT, Arbejdsmarkedsstyrelsen og alle andre dataleverandører, der anvendes af a-kasserne.

Om NNIT A/S

NNIT er den største danskejede it-serviceleverandør og tilbyder it-rådgivning, udvikling, support, drift og vedligehold af systemer til digitalisering af arbejdsgange, selvbetjening, sikkerhedsinfrastruktur mv. Vores medarbejdere er højt certificerede og understøttet af strategiske teknologi- og domænepartnerskaber med en ITIL baseret drift ud af vores moderne datacenter. Vi er kendt for at levere projekter til tid, pris og høj kvalitet, samt et løbende vedligehold, som holder applikationerne tidssvarende og minimerer omkostningerne.

 

Facilia leverer ”Digital overflytning” til alle a-kasser

Facilia har primo januar 2014 som aftalt produktionssat it-systemet ”Digital Overflytning”, der anvendes af alle danske a-kasser i forbindelse med overflytning af medlemmer mellem a-kasserne.

Det har længe været et stort ønske at etablere en fælles ”Digital Overflytning” for alle a-kasser. Ønsket har været delt af Arbejdsmarkedsstyrelsen(AMS), Brancheorganisationen AK-Samvirke og a-kasserne.

”Digital Overflytning” tilbyder a-kasserne væsentlige effektiviseringsmuligheder, idet de i dag anvendte og tidskrævende manuelle procedurer erstattes af en digital løsning.

Projektet er blevet gennemført med en central arbejdsgruppe med repræsentanter for a-kasserne og AK-Samvirke som tovholder. Facilia har stået for at udviklingen afløsningen og varetager i dag drift og vedligehold af denne.

 

Digital selvbetjening – Joblog – i drift

Sammen med DSA – Danske Sundhedsorganisationers A-kasse – har Facilia fra september 2012 leveret digital selvbetjening. Joblog er et krav om digital kommunikation til de a-kasser, der deltager i udviklingsprojektet ”Den gode Samtale”, som gennemføres sammen med Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS).

Joblog er målrettet ledige medlemmer, der i kontaktforløb med a-kassen skal præsentere deres CV, modtage sparring på ansøgninger og løbende synliggøre deres jobsøgning.

Joblog er udviklet i Infopath.

Den er den første produktionssatte del af Facilia’s samlede selvbetjeningsløsning. En løsning, der indeholder næsten samtlige lovpligtige blanketter i et moderne set-up, der giver Facilia’s kunder digital og automatiseret selvbetjening.